118 Meeting Places near Ottawa, ON

Ottawa, ON  
Capacity: 440
North Gower, ON  
Capacity: 300
Ottawa, ON  
Capacity: 70
$790-$3,135 per event
Ottawa, ON  
Capacity: 200
$18.95 per person
Ottawa, ON  
Capacity: 120
Ottawa, ON  
Capacity: 2030
Ottawa, ON  
Capacity: 100
Ottawa, ON  
Capacity: 200
$37.34-$209.60 per person
Ottawa, ON  
Capacity: 125
$15-$125 per person
Ottawa, ON  
Capacity: 140
$4.25-$27 per person
Ottawa, ON  
Capacity: 45
Ottawa, ON  
Capacity: 130
$30.95-$59.95 per person
Ottawa, ON  
Capacity: 200
Ottawa, ON  
Capacity: 48662
Ottawa, ON  
Capacity: 1161
Ottawa, ON  
Capacity: 2220
Ottawa, ON  
Capacity: 1100
Ottawa, ON  
Capacity: 900
Ottawa, ON  
Capacity: 450
Ottawa, ON  
Capacity: 5
Ottawa, ON  
Capacity: 40
Ottawa, ON  
Capacity: 180
Ottawa, ON  
Capacity: 3520
Ottawa, ON  
Capacity: 1449
Ottawa, ON  
Capacity: 1389
Gatineau, QC  
Capacity: 2162
Gatineau, QC  
Capacity: 500