165 Restaurants near Haiku, HI

Makawao, HI  
Capacity: 120
Lahaina, HI  
Capacity: 283