102 Wedding Venues near M C B H Kaneohe Bay, HI

Honolulu, HI  
Capacity: 150
Honolulu, HI  
Capacity: 450
$3,500-$7,500 per event
Honolulu, HI  
Capacity: 5000
Honolulu, HI  
Capacity: 800
Honolulu, HI  
Capacity: 250
$600-$7,500 per event
Honolulu, HI  
Capacity: 75
$100-$200 per event
Honolulu, HI  
Capacity: 150